Kuluçka merkezi & Hızlandırıcı programı Nedir?

Kuluçka merkezi ve Hızlandırıcı programlar terminoloji olarak zaman zaman birbirleri yerine kullanılmaktadırlar ve doğrusu birçok açıdan birbirine benzer fonksiyonlar yerine getiren iki ayrı konsept olarak ABD’de doğmuşlardır. Her ne kadar ABD’deki ilk uygulamalarda bu iki konsept arasında farklar olduğu söylenebilirse de ülkemizdeki mevcut uygulamalar açısından bakıldığında ben bu iki konsept arasında çok ciddi farklar göremiyorum.

Kuluçka merkezi olarak dilimize çevrilen konseptin orijinal adı Incubator, Hızlandırıcı olarak dilimize çevrilen konseptin orijinal adı ise Accelerator ’dır.

Kuluçka merkezleri çok kısa ifade etmek gerekirse girişimlerin ilk aşama yatırımcıları ve rehberleridir diyebiliriz. Kuluçka merkezleri girişimlere finansal destek sağlamakla birlikte bu destek oldukça sınırlı kalmaktadır, bundan ziyade girişimin en kırılgan olduğu dönemde hayatta kalabilmesine, serpilip gelişebilmesine olanak sağlamak için yapılması gerekli çalışmalara ilişkin olarak verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar.

Kuluçka merkezleri girişimlere küçük bir finansal destek yanında birçok farklı alanda imkanlar yaratabilmektedirler, mesela ofis alanı, mentorluk hizmetleri, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler gibi.

Kuluçka merkezlerinin en önemli yan faydalarından birisi de birçok startup aynı çatı altında faaliyet gösterdiğinden önemli bir sinerji yaratma kapasiteleri bulunmaktadır. Gerek teknik anlamda gerekse sosyal ve motivasyonel anlamda aynı çatı altında bulunan girişimciler birbirlerini desteklemek eğilimindedirler bu da çok olumlu bir sinerjinin doğmasına neden olmaktadır.

Kuluçka merkezleri verdikleri hizmetler karşılığında girişimlerden genellikle  %3 ila %5 arasında değişen oranlarda hisse alırlar. Bazı kuluçka merkezleri (mesela üniversiteler) girişim kabul ederken seçerler ancak sonrasında girişimlerden herhangi bir hisse talebinde bulunmazlar.

Hızlandırıcılar da benzer bir şekilde girişimlere birçok alanda hizmet verirler, kuluçka merkezlerinden farklı olarak Hızlandırıcı programlar eğitim programları gibidir belirli bir dönem eğitim ve yoğunlaşmış destek alınır ve mezun olunur.

Türkiye’de bulunan kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar arasında aşağıdakiler ilk akla gelenlerdir;

 1. Etohum http://www.etohum.com
 2. Girişim fabrikası http://girisimfabrikasi.com/
 3. AveaLabs http://avealabs.com/
 4. Inovent http://www.inovent.com.tr/
 5. HayalEt
 6. Viveka http://viveka.com.tr/
 7. Metutech Atom
 8. ITU Arı Çekirdek
 9. Embriyonix http://www.yenifikiryenihayat.com/
 10. TEB Kuluçka Merkezi http://www.tebkobitv.com/etiket/teb-kulucka-merkezi
 11. Enkuba http://www.enkuba.com/
 12. Inventram
 13. Yeni Fikirler Yeni İşler