Lider Yatırımcı Kimdir ?

Melek Yatırım genellikle birden fazla yatırımcının bir araya gelerek gerekli fonu sağladığı, imece usülü yapılan bir yatırım olduğundan girişimci ile yatırımcılar arasında köprü vazifesi görecek, girişimciye yakın mentorluk verecek, girişimcinin diğer yatırımcıların birikimlerine kolayca ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyar, bu işlevi yatırımcılar arasından seçilen bir yatırımcı yapar ve bu yatırımcı lider yatırımcı olarak adlandırılır.

Lider yatırımcıda aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

1- Girişimin faaliyet gösterdiği sektöre, konuya ilişkin tecrübesi bulunur

2- Mentorluk tecrübesi bulunur

3- Düzenli olarak girişime zaman ayırma imkanı bulunur

4- Girişime yapılan Melek Yatırıma kişisel olarak da katılmıştır

Girişimcilerin ve diğer yatırımcıların lider yatırımcıdan beklentileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1- Girişimci ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlıklı olarak yürütülmesinde aracılık etmek

2- Yatırımcıları yönetim kurulunda temsil etmek ve niyet mektubunda belirlenen çerçevede alınan kararların uygunluğunu sağlamak

3- Girişime düzenli olarak zaman ayırmak ve mentorluk yapmak

4- Girişimcinin ihtiyaç duyacağı network desteğinin bulunabilmesi için yatırımcıları harekete geçirmek