Melek Yatırım Ağı nedir?

Melek Yatırım Ağı bir grup melek yatırımcının bir araya gelmek suretiyle güç birliği yaptığı ve sendikasyon (veya imece diye tercüme edilebilir) usulü ile girişimlere finansman sağlanması sürecine aracılık eden, daha doğrusu bu süreci yöneten kurumlardır. Melek Yatırım Ağ’larının temel fonksiyonları;

1- Yatırım yapılacak kalitede girişim bulmak, seçmek ve yatırımcı önüne getirmek (deal flow)

2- Aylık olarak veya belirli aralıklarla, seçilmiş girişimler ile yatırımcıların bir araya geldiği organizasyonlar yapmak (pitching sessions)

3- Yatırımcılar arasında ilgi toplayan girişimlerin detay analizlerini yapmak ve yatırımcılarla paylaşmak

4- Yatırım kararı alınmasında girişimci ile yatırımcı arasında köprü vazifesi görmek

5- Yatırım kararı sonrasında niyet mektubunun (term sheet) hazırlanmasında rol almak

6- Niyet mektubunu takiben hissedarlar anlaşmasının (shareholder’s agreement) hazırlanmasında rol almak

7- Yatırım sonrasında yatırımların takibi sürecinin yönetilmesinde yatırımcı ile birlikte rol almak

8- Yatırımın başarılı olabilmesi için gerekli desteklerin verilmesini organize etmek

Görüleceği üzere Melek Yatırım Ağ’larının ekosistem içinde çok önemli görevleri bulunmaktadır. Kaliteli girişimleri bulup onların yatırımcı önüne getirilmesi melek yatırım sürecinin en kilit fonksiyonudur, melek yatırım ise bir startup ekosistemi’nin olmazsa olmazıdır.

Türkiye’de hali hazırda 14’ün üzerinde Melek Yatırım Ağ’ı bulunmaktadır, bunların bir kısmı Hazine müsteşarlığı tarafından akredite edilmiştir bir kısmı ise akreditasyon sürecindedir. Melek Yatırım Ağ’larına ilişkin listeye buradan ulaşabilirsiniz.