Melek Yatırım Ağları Nasıl Çalışır ?

Türkiye’deki uygulamada melek yatırım ağ’ları girişimleri bulurken web sitelerine gelen başvuruları değerlendirdikleri gibi aktif olarak katıldıkları organizasyonlarda girişimciler ve girişimlerle tanışıp bilgi toplamak, aralarından seçim yapmak ve bunların kendi ağlarına başvurmalarını sağlamak suretiyle girişim akışını (deal flow) sağlamaya çalışırlar.

Genellikle her ay kendilerine gelen başvurulardan seçtikleri 4 girişimi, yatırımcı-girişimci organizasyonlarına davet ederler. Bu 4 girişimin tamamının yatırım aldığı pek görülmez, genellikle yatırım oranı düşüktür, bununla ilgili istatistiksel bir çalışmam yok ancak benim görebildiğim kadarıyla 4’te 1 gibi bir orandan bahsedilebilir. Bununla ilgili bir istatistik bulduğumda bu sayfada paylaşıyor olacağım.

Girişimin sunumundan sonra yatırımcılar ilgilendikleri ve detaylı çalışmasında görev almak istedikleri veya en azından detaylı çalışmasını görmek istedikleri girişimleri Melek Yatırım Ağ’ına bildirir. Detay çalışmada girişime ait finansallar, iş modeline ilişkin detaylar, girişimin mevcut aşaması, girişimin mevcut değerlemesi (valuation) ile ilgili detaylar çalışılır ve girişimcileri daha fazla tanımak için onlarla zaman harcanır.

Detay çalışmalar derlenip toplandıktan sonra yatırımcıların görüşlerine sunulur ve istenen finansmanın sağlanabilmesi için yatırımcılardan finansman kararı için teyit istenir. Eğer yeterli sayıda yatırımcı sağlayacağı finansman konusunda teyit verirse, yatırım kararı alınır.

Bundan sonra bir lider yatırımcı seçilir zira melek yatırımcılık sadece para vermekten ibaret değildir aynı zamanda girişimlerin ihtiyacı olan konularda mentorluk yapmak da melek yatırımcıların önemli görevlerinden biridir. Lider yatırımcı genellikle girişimin faaliyet gösterdiği sektörü, alanı bilen ve haftada en az bir iki saatini girişimle düzenli toplantılar yapmaya harcayabilecek melek yatırımcılar arasından seçilir. Lider yatırımcı girişimcileri desteklemek yanında girişimciler ile yatırımcılar arasında bir köprü vazifesi görür, ve yatırımcıları belirli aralıklar ile girişimin durumu hakkında bilgilendirir.

Lider yatırımcı yaptığı hizmetler karşılığında ve sadece girişimin kar etmesi veya karlı bir şekilde satılması durumunda belirli bir komisyon alır (carry).