Melek Yatırımcı Lisansını Nasıl Alırım?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Melek Yatırımcılık yapabilmek için mutlaka lisans almanız gerekmemektedir, veya en azından Türkiye’de mevcut düzenlemeler buna engel değildir.

Ancak Hazine Müsteşarlığından lisans almanız halinde yaptığınız yatırımların %75’inin veya bazı durumlarda tamamının gelir vergisi beyannamenizde gider olarak yazılması ve vergiden düşülmesi mümkündür.

Doğal olarak böyle bir durumda ödeyeceğiniz gelir vergisi azalacak ve fiili olarak yaptığınız yatırımın yaklaşık %20’sini devlet teşviği yoluyla karşılamış olacaksınız.

Mevcut yasal düzenleme yukarıda açıklanan teşviği maalesef sadece gelir vergisi beyannamesi verip bunun üzerinde kendisine vergi tahakkuk edenler için mümkün kılıyor. Eğer tek bir işyerine bağlı olarak bordrolu çalışıyorsanız ve lisanslı olarak Melek Yatırımcılık yapmak istiyorsanız bu teşvikten yararlanma imkanınız olmayacak demektir.

Lisans almak için belirli kriterleri sağlamak gerekmektedir, bu kriterlere ilişkin detaylar Hazine Müsteşarlığı’nın sayfalarından incelenebilir. Burada çok kısaca bahsetmek gerekirse iki ana başlıktan birindeki kriterleri sağlayanlar Melek Yatırımcı Lisansı alabilirler;

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;

1) Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya,

2) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları,

ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

b) Tecrübeli yatırımcılar;

1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,

4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan,

kişileri ifade eder.

Bu iki ana başlıktan birindeki kriterleri sağlayan kişiler bir Melek Yatırım Ağı vasıtasıyla Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunabilirler. Melek Yatırım ağları bu başvuru için 1000 TL ile 2000 TL arasında bir ücret almaktadırlar, her ağın lisans başvuru ücretlendirme politikası farklı olabilir daha detaylı bilgi için ağlarla iletişime geçilmelidir.

Başvuru sırasında istenen belgeler temel olarak iki ana başlıktan birindeki kriterleri sağladığınıza dair belgeler (varlık veya tecrübeye ait ispatlayıcı belgeler), özgeçmiş ve başvuru formundan ibaret olmaktadır.

Detaylar için Hazine Müsteşarlığı sitesini ziyaret edebilirsiniz.