Melek Yatırımcılık Nedir?

2014 yılının Kasım ayında mesleğim gereği Gelir Vergisi Kanunu taslağı ile ilgili olarak çalışıyorken taslakta Melek Yatırımcılığa dair bir madde görünce çok şaşırdım. Amerika’da okuduğum yıllardan Melek Yatırımcılıkla ilgili çok az da olsa bilgim vardı ancak Türkiye’de Melek Yatırım konusuna dair hiçbir haber, gelişme o tarihe kadar kulağıma gelmemişti.

Melek Yatırım temel olarak erken aşama girişimlerin finansman ve mentorluk ihtiyacını gidermek karşılığında bu girişimlerden hisse almak temelinde kurulmuş bir finansman modelidir.

Erken aşama girişimler çoğunlukla henüz iş modellerinin karlı bir işletmeye dönüşebileceğini ispatlayamamış olduğundan bu girişimlere yatırım yapmak çok risklidir. Yapılan yatırımların büyük bir kısmının batacağı ancak birkaç tanesinden yüksek oranlı çıkışlar sağlanabileceği ve böylece yatırılan fonlar için yine de iyi bir getiri elde edilebileceği prensibi üzerine kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Silikon Vadisi olarak bilinen bölgede gelişen finansman modeli bugün itibariyle birçok ülkede başarılı bir model olarak uygulanmaktadır.

Melek Yatırımcı erken aşama girişimlere finansman sağlama yanında sektörel ve mesleki tecrübelerini paylaşmak yoluyla mentorluk sağlayarak girişimlerin başarı şansını arttırmayı amaçlar. Mentorluk yanında networking desteği ile girişimin ihtiyacı olduğu konularda doğru kişilere ulaşmasında önemli bir rol oynar.

Melek Yatırımcıları Risk Sermayesi şirketlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi yatırımlarını kendi öz kaynakları ile yapıyor olmaları, bir diğeri de girişimlerin ölüm vadisi olarak da tabir edilen dönemlerinde yatırım yapıyor olmalarıdır.

Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklenen sistem Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) adıyla Haziran 2012’de kanunlaşmış ve 15 Şubat 2013’te Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yayınlanarak sistem faaliyete geçmiştir.

Elbette devlet desteğini düzenleyen BKS sistemi öncesinde de Türkiye’de Melek Yatırımcılık Faaliyetleri vardı ancak Hazine desteği sonrası faaliyetlerde gözle görünür bir artış oldu.

Temmuz 2015 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslanan Melek Yatırımcı Sayısı 308 kişiyi bulmuştur, lisansı olmaksızın faaliyet gösteren yatırımcılarla birlikte Türkiye'de toplam 600 civarında Melek Yatırımcı olduğu tahmin edilmektedir.