Melek Yatırımın Takibi Nasıl Olmalıdır ?

Türkiye’deki Melek Yatırım Ağlarının yatırım öncesi sürecine ilişkin uygulamaları birbirine çok benzer yani girişimcilerin bulunmasından, seçilmesine, pazarlıkların yapılması, niyet mektubunun imzalanması ve yatırımın yapılmasına ilişkin sürecin yönetilmesinde büyük farklar görmüyorum. Ancak yatırım sonrası süreçte girişimcinin ve girişimin desteklenmesi, yatırımın takip edilmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi gibi konularda değişik uygulamalar bulunduğunu gözlemliyorum.

Aşağıda özetlemeye çalıştığım konular melek yatırım sonrasında neyin, nasıl takip edilmesi gerektiğine dair kişisel görüşlerimdir.

Takip altına alınacak ilk konu şüphesiz finansal raporlardır. Dolayısıyla yatırım yapılan şirkete ilişkin düzenli, güvenilir ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir muhasebe düzeninin kurulmuş olması gerekmektedir. Günün sonunda tüm KPI’ların (Key Performance Indicator) buluştuğu nokta Gelir Tablosunun Karlılık satırıdır ve bu satırın ne ifade ettiği direk olarak Muhasebe düzeninizle ilgilidir. Yaptığınız yatırımın nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini karlılık satırına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer güvenilir bir ekip güvenilir bir sistem ve düzen ile muhasebe kayıtlarını tutup raporları hazırlamıyor ise gerçekleri yansıtan bir karlılık satırı elde edemezsiniz. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin olarak girişimci ile yatırımcının anlaşıp bunu niyet mektubunda dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı durumlarda muhasebenin anlaşılan bir şirket tarafından tutulması bazı durumlarda da düzenli olarak denetim yapılması yolu izlenebilir.

Melek Yatırımcılar arasından atanan Lider yatırımcının rolü yatırım sonrası takipte çok önemlidir zira lider yatırımcının en önemli görevlerinden birisi girişimciler ile diğer yatırımcılar arasında bilgi ve iletişim köprüsü olmasıdır. Dolayısıyla yatırım sonrasında girişim ve girişimcilere ilişkin düzenli bilgilerin paylaşılması, iyi giden konuların da kötü giden konuların da şeffaflık içinde herkes tarafından bilinmesinin sağlanması önemlidir diye düşünüyorum. Yaptığınız bir yatırıma ilişkin hiçbir bilgi gelmiyor, arada sırada sizin uygunluk durumunuz sorgulanmadan yapılan toplantılara katılarak bilgi toplamanız isteniyor ise bu durumda bir terslik var demektir diye düşünüyorum.

İş dünyasında iletişimin en önemli mekanizmalarından biri toplantılardır, dolayısıyla Melek Yatırım Ağ’ları girişimin performansının değerlendirildiği toplantıları belirli sıklıkta düzenleyerek yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirmelidir diye düşünüyorum, zira Melek Yatırım’daki ana amaçlardan biri olan tecrübe, destek ve network’ün girişimciye sunulabilmesi için bu tür bir düzeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Girişimin faaliyet konusuna uygun Ana Performans Göstergesi olarak Türkçeye çevirebileceğimiz KPI’ların belirlenmesi, bunlara ilişkin dataların toplanması ve düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.