Nasıl Melek Yatırımcı olunur?

Öncelikle Melek Yatırımcı olmak için belirli bir finansal güce sahip olmak gerekmektedir. Bu finansal gücün ne olması gerektiğine ilişkin keskin sınırlarla çizilmiş bir uygulama yoktur. Ancak benim gözlemlerime dayanarak çok kabaca tanımlamak gerekirse bir melek yatırımcının net finansal varlıklarının 3milyon TL’nin üstünde olması gerektiğini düşünüyorum bunun altındaki rakamlarda Melek Yatırımcı varlıklarına ilişkin ciddi riskleri göze alıyor demektir yani benim yaptığımı yapmayın derim :).

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen rakamlar Lisans alabilmek için gerekli kriterlere ilişkindir benim bahsettiğim rakam ise Melek Yatırımcı’nın toplam varlıklarına ilişkin riskle ilgilidir.

Çok riskli yatırımlar sınıfına giren melek yatırıma toplam net varlığınızın sadece %10’u gibi bir tutarı ayırmanın mantıklı bir yaklaşım olacağı düşünülürse 3 milyon TL’nin %10’unun yani 300 bin TL’nin bu tür bir yatırıma yönlendirilmesi mümkündür. 

Screen Shot 2016-04-06 at 11.34.50 PM

Melek Yatırımlarda minimum yatırım tutarı genel olarak 20-25 bin TL ‘dir, yatırımların yeterli çeşitliliğe sahip bir sepete dönüşmesi için belirli bir dönem içinde (mesela 3-5 yıl) asgari 10/15 tane girişime yatırım yapılması gerekmektedir.

Böylece asgari 300 bin TL’lik bir yatırım perspektifi ve bunun toplam net varlığınızın %10’u olduğunu düşünürsek asgari 3 milyon TL’lik bir net varlık sahibi olunması gerekliliği daha iyi açıklanmış olur.

Yapılan bu yatırımların büyük bir kısmının başarısız olma ihtimali istatistiksel olarak yüksektir bu nedenle sadece birkaç girişime yüklü yatırım yapmanın riski çok yüksek olacaktır, bunun yerine daha küçük tutarlarla daha fazla girişime yatırım yapmak prensip olarak daha popüler bir uygulamadır. Yatırım yapılan şirketlerden bir veya birkaçının beklenen yüksek potansiyeli gerçekleştirmesi durumunda başarısız olan girişimlerden kaybedilen tutarlar fazlasıyla kazanılabilir.

Ancak asla unutulmamalıdır ki Melek Yatırımcılık çok riskli bir yatırım türüdür ve yatırım yaptığınız girişimlerin hiçbirinin başarılı olamaması durumunda yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Diğer bir deyişle girişimlere yatırdığınız paranın tümünü dahi kaybettiğinizde bunun sizi çok üzmeyecek bir seviyede kalmış olması gerekmektedir.

Melek Yatırımcılık sadece finansman sağlamak değildir, aynı zamanda sahip olduğunuz tecrübe ve mesleki bilgileri kullanmak yoluyla girişimciye mentorluk yapmak ve gerektiğinde networkünüzü açmak da en az finansal destek kadar önemlidir.

Yukarıda bahsettiğim özelliklere sahip kişiler ister lisanslı isterse de lisanssız olarak Melek Yatırımcılık yapabilirler. Melek Yatırımcılık genellikle Melek Yatırım Ağları yoluyla ve imece usulüyle yapılmaktadır. Yani birden fazla Melek Yatırımcı bir araya gelerek girişimlerin ihtiyacı olan fonları oluşturur, bazen 5 bazen 10 hatta bazı durumlarda 10’dan da fazla Melek Yatırımcı bir araya gelerek yatırım yapabilirler.

Lisanslı olarak Melek Yatırımcılık yapabilmek için Hazine Müsteşarlığına başvurup lisans almanız gerekmektedir.

Melek Yatırım Ağları ve Lisans alma üzerine daha detaylı açıklamaları bir başka makalede paylaşıyor olacağım.