Startup Nedir?

Seri girişimci ve akademisyen Steve Blank’e göre startup tekrar edilebilir ve ölçeklendirilebilir bir iş modeli arayışında olan geçici bir organizasyondur. Dilimize girişim veya teşebbüs şekliyle tercüme edilmekle birlikte her iki kelime de tam olarak startup’ın yaptığı çağrışımları yapmaktan uzaktır.  Bu da Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin yeni gelişmeye başlamasıyla ilgilidir diye düşünülebilir.

“İş modeli arayışı” tanımı ile startup’ları diğer girişimlerden ayıran bir özelliğe vurgu yapılmaktadır. Mesela restoran veya market açmak gibi girişimler bir startup’ı işaret etmemektedir zira bunlar olgunlaşmış pazarlarda faaliyet göstermek için kurulmuş, iş modelleri denenmiş ve ispatlanmış girişimlerdir. Diğer taraftan startup’ları bunlardan ayıran en önemli özellik inovasyon üzerine odaklanmak yoluyla mevcut iş yapış tarzlarını değiştirmek, hatta birçok zaman bunları ortadan kaldırmak ve yeni iş modellerinin standart haline gelmesine neden olmaktır. Diğer bir deyişle startup’lar girdikleri piyasaları “disrupt” edici özellik taşırlar.

Startup’lar ürünlerinin Pazarda karşılığı olup olmadığını test ederler dolayısıyla birçok durumda başarısızlıkla karşılaşır ve sık sık yönlerini değiştirmek suretiyle yeni ürünler geliştirip tekrar Pazar karşılık testini yaparlar, buna bir startup’ın pivot yapması denir. Startup’lar ürün-Pazar eşleşmesi testini geçtiklerinde iş modellerininin tekrar edilebilirliğini ve aynı zamanda ölçeklendirilebilirliğini de test ederler. Startup’lar yüksek büyüme potansiyeli olan iş modelleri peşinde koşarlar.

Startup’ları diğer girişimlerden ayıran temel parametreler aşağıdaki grafikte oldukça iyi bir şekilde temsil edilmiştir.

startup nedir