Startup’lar İçin Zor Günleri Fırsata Çevirmenin Yolları

 

Ekonomi’nin gidişatı pek iyi değil, sanırım herkesin takip ettiği bu konuyla ilgili çok büyük bir itiraz olmaz. Öyle görünüyor ki en azından önümüzdeki bir iki yıl herkes açısından zorlu yıllar olacak.

 

Benim biraz üzerinde durmak istediğim konu ise bu zor yıllarda startup’lar nasıl hayatta kalabilirler, ne tür fırsatlar yakalayabilirler olacak.

 

Tüketicinin ve kurumların harcamalarını kısmaya, gelirlerini arttırmaya, bilançolarını düzenlemeye ve nakit akışlarını dengelemeye odaklanacağı bu dönemde herkesin en kolay alacağı tedbirler harcamaları ile ilgili olacaktır.

 

Yani gelirlerinizi arttırmak kolay değildir zira herkes harcamalarını kısmaya odaklanacağı için zaruri harcamalar dışındaki tüm harcamalarını kesecektir bu durumda kime ne satabilirsiniz?

 

O halde yeni dönemde geçer akçe maliyet azaltan veya azaltmaya hizmet eden ürün ve hizmetler olacak demektir. Ürün ve hizmetlerinizi bu şekilde konumlandırabilirseniz bu zorlu yılları fırsat haline çevirmeniz çok büyük olasılıktır.

 

2008 Global krizinden sonra da birçok kurum maliyet azaltma projeleri başlattı ve bu onları mevcut düzenlerinde değişiklik yapmaya istekli hale getirdi. Tek başına kurumlardaki bu değişime istekli hale gelme durumu bile girişimçiler için büyük bir fırsattır.

 

Özellikle B2B çalışan startuplar pek çok kurumda uygulanacak maliyet azaltma yöntemlerinden farklı şekillerde faydanalabilirler. Ana başlıklar halinde toparlamaya çalıştığım bazı maliyet azaltma yöntemlerini derinlemesine düşünür ve bunların kendi girişiminizle olan kesişim noktalarını yakalayabilirseniz işte size yeni bir kapı açılmış demektir.

 

 

  1. Yerelleştirme en önemli tasarruf kalemlerinden biridir. Özellikle Dolar ve Euro’nun çok değer kazandığı bu ortamda firmalar döviz harcamalarını kısmak isteyecekler ve yurtdışından aldıkları mal ve hizmetlerin yurtiçi üreticilerini arayacaklardır.

 

  1. Uygun fiyatlı muadil veya ikame mal ve hizmet arayışı da yine maliyet azaltma yöntemlerinde en başta gelir. Normal zamanlarda mevcut tedarikçilerden “business as usual” olarak devam eden satınalmalar tek tek didiklenir ve daha uygun tedarikçiler ve bu tedarikçilerin aynı işlevi görecek ürün ve hizmetleri araştırılır. Bu girişimciler için kurumsalların kapılarını aralamada iyi bir fırsattır.

 

  1. Verimlilik artışı için yapılacak çalışmalar veya optimizasyon arayışları maliyet azaltmada ana kalemler olarak öne çıkar. Eğer elinizde 10 birimlik bir tüketimi 8 birime düşürecek iyi bir malzeme/ekipman/yöntem, veya 5 saat süren bir işi 3 saatte bitirecek bir tekniğiniz/yazılımınız var ise işte size büyük bir fırsat, bunu firmalara tanıtmanın tam zamanıdır. Üstelik kurumsal firmalardaki yöneticiler artık zamanlarının büyük bir kısmını maliyet azaltmaya harcamak durumunda olduğundan daha ulaşılabilir olacaktır.

 

  1. Müteahhit firmalara yaptırılan “outsourced” hizmetler bu dönemde mutlaka yeniden gözden geçirilir, gerek yeni pazarlıklar gerek yeni müteahhit firma arayışları ve gerekse de mevcut hizmeti ikame edecek yeni ve daha uygun fiyatlı bir hizmetin bulunması arayışları başlar.

 

  1. Maliyeti çok yüksek olan teknik bazı projelerin şirket dışından temin edilmesi yerine şirket içinde “inhouse” yapılması için projeler başlatılır bu tür projeler içindeki “to do list” ‘ler girişimler için yeni pazarlar yaratabilir. Özellikle yüksek teknoloji üreten girişimlerin bu tür projelerden fırsatlar yaratması çok mümkündür.

 

  1. Uzun vadeli dönüşü olacak yatırımlar genellikle iptal edilir veya ertelenir dolayısıyla bu yatırımların işlevini yerine getirecek mal ve hizmet alımı veya kiralanması gündeme gelir. Abonelik, leasing, outsourcing bu yatırımları geçici veya sürekli olarak ikame edecek modeller olarak öne çıkabilir.

 

  1. Umarım gerçekleşmez ancak en önemli maliyet kalemlerinin başında gelen personel giderlerinden de tasarruf söz konusu olacaktır ve maalesef bazı şirketler personel azaltımına gidecektir. Şirketler bu personelin yaptığı işleri farklı kişilere verebilecekleri gibi bazı durumlarda bunların “outsource” edilmesi, bunlar için hizmet kiralanması, “freelancer” ile çalışılması gibi durumlar da ortaya çıkacaktır.

 

  1. Eğitim ve Danışmanlık giderleri bu tür dönemlerde en çok tasarruf edilen giderlerdendir. Girişiminizin özelliğine göre bu tür harcamaları azaltan çözümlerle firmalara yaklaşabilirsiniz. Eğer mesela kurumsal eğitim için çok uygun fiyatlı bir online çözümünüz var ise eğitimden vazgeçmek istemeyen ancak giderlerini azaltmak isteyen firmalara satış yapmak bu dönemde daha kolay olacaktır.

 

  1. Taşıma, lojistik, kargo giderleri de Dolar’a ve petrole bağlı olarak en çok artan kalemlerden olduğundan bu tür giderler de mercek altına alınır, alternatifler değerlendirilir. Güzergah optimizasyonları, yükleme ve doluluk verimlilikleri, altenatif tedarikçiler, boş dönüşlere müşteri bulunması ve benzeri birçok fikir üzerinde çalışılır.

 

Tabii zor ekonomik koşullar sadece maliyet azaltma yoluyla değil ama B2B’de gelir yaratma kapasitesine yapılacak katkılar yoluyla da startup’lar için fırsatlar sunuyor. Özellikle Türkiye’de dijital kanalların, yapay zeka, bulut gibi yeni teknolojilerin kurumsal şirketler tarafından çok da verimli olarak kullanılmadığını düşünürsek bu açıdan yapılacak katkılara şirketlerin açık olacağını kestirebiliriz.

 

İşin güzel yanı yukarıda da bahsettiğim gibi özellikle maliyet azaltma ve ek gelir yaratma şirketlerin bütün seviyelerinde odak haline geldiği ve bu faaliyetler tepe yönetimin yoğun iştiraki ile yürütüldüğü için artık herkes daha erişilebilir olur dolayısıyla sesinizi duyurmanız daha kolay hale gelir. Birçok şirket bütün personelini maliyet azaltma fikirleri sunmaya özendirir, sizin yapacağınız ise sadece bir kişiye ulaşıp fikrinizi içeriye almasını sağlamak olacaktır.

 

Son bir hatırlatma sizin startup olmanız yukarıdaki maliyet azaltma yöntemlerinin sizinle alakalı olmadığı anlamına gelmez, büyük küçük her kurum hayatta kalmak için ayağını yorganına göre uzatmak zorunda.